မူလ​စာ​မျက်နှာ

သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

  1. နိုင်ငံသား​စိစစ်​ရေး​ကတ်​ပြား​ကိုင်​ဆောင်​သူ​များ​မှ သတိပြု​လိုက်နာ​ရ​မည့် အချက်​များ
  2. နိုင်ငံသား​စိစစ်​ရေး​ကတ်​ပြား​အတွက် ပါရှိ​ရ​မည့် အထောက်​အထား​များ
  3. အသက်(၁​၀)နှစ်​မှ (၁​၈)နှစ်​ပြည့် နိုင်ငံသား​စိစစ်​ရေး​ကတ်​ပြား လဲ​လှယ်​လျှောက်ထား​ခြင်း
  4. အသက်(၁​၀)နှစ်​မှ (၁​၈)နှစ်​ပြည့် နိုင်ငံသား​စိစစ်​ရေး​ကတ်​ပြား လဲ​လှယ်​လျှောက်ထား​ခြင်း
  5. နိုင်ငံသား​စိစစ်​ရေး​ကတ်​ပြား (ပျောက်​ဆုံး/ ပျက်စီး) မိတ္တူ​လျှောက်ထား​ခြင်း
  6. အိမ်​ထောင်​စု​လူ​ဦးရေ​စာရင်း​ဆိုင်​ရာ လုပ်​ငန်း​ရပ်​များ​အတွက် ပါရှိ​ရ​မည့်အထောက်​အထား​များ
  7. ဆိုက်ရောက်ဗီဇာခွင့်ပြုသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားများ၊ အခငွေ နှင့်ခွင့်ပြုကာလ
  8. နိုင်ငံခြားသားများနှင့် သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင်‌့ သိရှိရမည့် ဥပဒေများ
  9. THE BURMA IMMIGRATION EMERGENCY PROVISIONS ACT,1947
  10. Regarding Foreigners and Tourist travelling in the Country