တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) Tourist Visa On Arrival အား ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) Tourist Visa On Arrival အား
ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ဝင်ရောက်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) Tourist Visa On Arrival ကို (၃၀.၀၈.၂၀၂၃) ရက်မှ စတင်၍ စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားရှိသော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ဝင်ရောက်လာပါက ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) အား အောက်ပါအတိုင်း ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များသို့ ရောက်ရှိလာပါက ဆိုက်ရောက်ဗီဇာလျှောက်လွှာ အား အခမဲ့ရယူ၍ (၁.၂ x ၁.၅) လက်မ Colour Photo (၂) ပုံနှင့်အတူ လျှောက်လွာ ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဆိုက်ရောက်ဗီဇာအခငွေ (၁) ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀) ကောက်ခံ၍ နေခွင့် (၃၀ ရက်) ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) အလည်အပတ် ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်သာဖြစ်၍ ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ (Tourist Visa) တစ်မျိုးတည်းသာ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်း အနည်းဆုံး (၆) လ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး (၆) လ အောက် ဖြစ်ပါက ပြည်ဝင်ခွင့်မပြုဘဲ ခရီးသည်လိုက်ပါလာသည့် လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပြန်လည် တင်ပို့ခြင်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(င) နေခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

(စ) နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်နေထိုင်ပါက သတ်မှတ်ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး အခငွေ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။  ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ဖြင့် ဝင်ရောက်လာသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများသည် အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းများကို လိုက်နာနေထိုင်ရပါမည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ် ပါသည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုံခြုံရေးအရ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသော နယ်မြေမှအပ နိုင်ငံခြားသားများ သွားလာခွင့်ရှိသည့်နေရာများကို လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်သည်။

(ဂ) ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ဖြင့် ဝင်ရောက်ရန် ရောက်ရှိလာသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ခွင့်မပြုလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အမည်မည်းစာရင်း (Blacklist) တွင် ပါဝင်ပါက ပြည်ဝင်ခွင့်အား ငြင်းပယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ခရီးသည်လိုက်ပါလာသည့် လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များမှ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသူသည် မည်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်/ထွက်ပေါက်များမှမဆို ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

Notifying that Tourist Visa on Arrival will be granted to China Nationals & India Nationals

1. Tourist Visa on Arrival for Chinese and Indian citizens have been granted starting from 30-08-2023 as a one-year pilot project in accordance with COVID-19 rules and regulations of the Ministry of Health.

2. When China citizen & India citizen tourists arrive to the International Airport, the Tourist Visa on Arrival shall be granted as per the followings-

 • Upon arrival to the International Airports, the tourist shall acquire the Visa on Arrival form free of charge and fill in the form with 2 color photos (1.2 x 1.5) inches.
 • For applying Visa on Arrival, it shall be collected USD 50 for each person and can stay up to 30 days.
 • This is only for entering for visiting and hence, only Tourist Visa shall be granted.
 • The Passport must have at least 6 months of validity remaining and if it is less than 6 months, entry will not be permitted, and the passenger will be deported via the airline they arrived in.
 • Extension of the stay will not be permitted.
 • Overstay persons must pay overstay fine.

3. China citizen & India citizen tourists granted Tourist Visa on Arrival must comply with the following rules during their stay-

 • Must respect & comply with Myanmar’s existing Laws and Procedures.
 • Apart from the areas within Myanmar that are restricted due to security reasons, the tourists may freely travel to places which allows access to foreigners.
 • If the passenger arriving with Tourist Visa on Arrival is not permitted entry by relevant Security forces/authorities or is included in the Immigration Department’s Blacklist, entry will be denied, and they will be deported via their arriving airline.
 • Those entering the country with Tourist Visa on Arrival may enter/exit the International Airports via the International entry/exit gates.

Immigration Department

Nay Pyi Taw

通知:中国和印度游客发放旅游落地签证

一、缅甸将对乘飞机进入缅甸的中国和印度游客签发的旅游落地。自旅游落地签证批准之日(2023年8月30日)起,设为试用期一年,并将遵循卫生部发布的疫情防疫、控制、治疗等规定和要求进行批准。

二、如果中国和印度游客进入仰光国际机场,将获得落地签证 (旅游)如下:

 • 抵达仰光国际机场后,免费获取落地签证申请表,并填写申请表以及 2张1.2×1.5 英寸彩色照片。
 • 落地签证费以美元支付(固定费用)并将授予居留许可 (固定日期)。
 • 仅允许申请旅游签证。
 • 护照有效期必须至少有6个月,如果少于6个月,旅客将不被允许入境,并将被遣返。
 • 不获批准延长逗留期限的申请。
 • 如果您超过居留许可期限停留,您将需要缴纳滞纳金。

三、持落地签证入境(环游世界) 的中国和印度公民必须遵守以下规定:

 • 必须尊重并遵循缅甸现行法律程序。
 • 除出于安全原因限制的区域外,允许外国人在缅甸境内自由旅行。
 • 相关安全部门/组织不允许入境的人员及被列入移民局黑名单的人员,将被拒绝入境,并被该游客乘坐的航空公司遣返。
 • 从国际机场持落地签证入境的人员可以在任何国际入境/出境点重新离境。

内比都移民局

Nay Pyi Taw

यह सूचित करते हुए कि आगमन पर पर्यटक वीजा किसे प्रदान किया जाएगा?

चीन के नागरिक और भारतीय नागरिक

1. चीनी और भारतीय नागरिकों के लिए आगमन पर पर्यटक वीजा स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 नियमों और विनियमों के अनुसार एक साल की पायलट परियोजना के रूप में 30-08-2023 से शुरू किया गया है।

2. जब चीन के नागरिक और भारतीय नागरिक पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आते हैं, तो आगमन पर पर्यटक वीजा निम्नलिखित के अनुसार दिया जाएगा-

· अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आगमन पर, पर्यटक को आगमन पर वीजा फॉर्म नि: शुल्क प्राप्त करना होगा और 2 रंगीन फोटो (1.2 x 1.5) इंच के साथ फॉर्म भरना होगा।

· आगमन पर वीजा लागू करने के लिए, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 अमरीकी डालर एकत्र किया जाएगा और 30 दिनों तक रह सकता है।

· यह केवल यात्रा के लिए प्रवेश करने के लिए है और इसलिए, केवल पर्यटक वीजा प्रदान किया जाएगा।

· पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने शेष होनी चाहिए और यदि यह 6 महीने से कम है, तो प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यात्री को उस एयरलाइन के माध्यम से निर्वासित किया जाएगा जिसमें वे पहुंचे थे।

· प्रवास के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

· ओवरस्टे व्यक्तियों को ओवरस्टे जुर्माना देना होगा।

3. चीन के नागरिक और भारत के नागरिक पर्यटकों को आगमन पर पर्यटक वीजा प्रदान किया जाता है, उन्हें अपने प्रवास के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा: –

· म्यांमार के मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं का सम्मान और अनुपालन करना चाहिए।

· म्यांमार के भीतर के क्षेत्रों के अलावा जो सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित हैं, पर्यटक स्वतंत्र रूप से उन स्थानों की यात्रा कर सकते हैं जो विदेशियों तक पहुंच की अनुमति देते हैं।

· यदि आगमन पर पर्यटक वीजा के साथ आने वाले यात्री को संबंधित सुरक्षा बलों / अधिकारियों द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है या आप्रवासन विभाग की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाता है, तो प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा, और उन्हें अपनी आगमन एयरलाइन के माध्यम से निर्वासित कर दिया जाएगा।

· आगमन पर पर्यटक वीजा के साथ देश में प्रवेश करने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश/निकास द्वारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में प्रवेश कर सकते हैं/बाहर निकल सकते हैं।

आप्रवासन विभाग

Nay Pyi Taw

Sorry, the comment form is closed at this time.