နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် YGN သင်္ကေတဖြင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၏ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှစ်စဉ်သက်တမ်း အတည်ပြုလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း

နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် YGN သင်္ကေတဖြင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၏ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှစ်စဉ်သက်တမ်း အတည်ပြုလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း

– မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ ပြည်ဝင်ဗီဇာ တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရက်ပေါင်း (၉၀) ထက် ကျော်လွန်နေထိုင်သူများသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၆(၁)(ခ)(ဂ) တို့အရ YGN သင်္ကေတဖြင့် နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ရပါသည်။
– YGN သင်္ကေတ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၇(၂)(ခ) အရ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ ရက် (၃၀) အတွင်း နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လဲလှယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
– သို့ပါ၍ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ (၃၀) ရက်နေ့အတွင်း သတ်မှတ်အခငွေ US$(9) ပေးသွင်းစေ၍ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆုံးပြီး ဇန်နဝါရီလအတွင်း လာရောက်လဲလှယ် ပါက နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၁၇ (၃) အရ ကျသင့်အခွန်ငွေ၏ (၂) ဆ ဖြစ်သည့် US$ (18) ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက် နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်(YGN-သင်္ကေတ) လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် နှစ်စဉ်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ၂၂-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
– အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.mip.gov.mm တွင်လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၁၁၁)၊ ၃၇ လမ်း၊ နိုင်ငံခြားသား(ပဏာမ)မှတ်ပုံတင်ဌာနစိတ်သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

Sorry, the comment form is closed at this time.