နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ဖေဖော်ဝါရီလ)

နယ်စပ်ဒေသ၀င်ပေါက်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ဖေဖော်ဝါရီလ)
2020 February Border (Total)
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်၀င်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်/ပြည်၀င်ဗီဇာဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ဖေဖော်ဝါရီလ)
2020 February Border (Passport & Visa)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် ‌‌ရေဆိပ်တို့မှ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ဖေဖော်ဝါရီလ)
2020 February Airports
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်/ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားစာရင်း  (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ဖေဖော်ဝါရီလ)
2020 February Border (Passport & Visa) Summary
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် ၀င်/ထွက်ပေါက်များမှBP/TBP/EP ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ဖေဖော်ဝါရီလ)
2020 February Border (BP&TBP&EP)

Sorry, the comment form is closed at this time.