နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ မတ်လ)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် ‌‌ရေဆိပ်တို့မှ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း  (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ မတ်လ)
2020 March Airports
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်၀င်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်/ပြည်၀င်ဗီဇာဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ မတ်လ)
2020 March Border (Passport & Visa)

Sorry, the comment form is closed at this time.