နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ မေလ)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် ‌‌ရေဆိပ်တို့မှ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ မေလ)
2020 May Airports
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်၀င်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်/ပြည်၀င်ဗီဇာဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊‌ မေလ)
2020 May Border (Passport & Visa)

Sorry, the comment form is closed at this time.