မဟာမဲခေါင်ဒေသ၊ နယ်စပ်ဖြတ်သန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

မဟာမဲခေါင်ဒေသ၊ နယ်စပ်ဖြတ်သန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

 • မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သဘောတူစာချုပ်အား (၁၆-၅-၁၉၉၇) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ သဘောတူစာချုပ်အရ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်(၃)ဂိတ်အား သတ်မှတ်ခဲ့ပါ သည်။ ထီးခီး-ဖူနာရွန် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်အား (၂၈-၈-၂၀၁၃) ရက်‌နေ့တွင် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက်(၄)ခုအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်/ထွက်ပေါက်များ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်/ထွက်ပေါက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- 

  (က)        တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်

  ( ခ)        မြဝတီ-မဲဆောက်

  ( ဂ)        ကော့သောင်း-ရနောင်း

  (ဃ)         ထီးခီး-ဖူနာရွန်

 • မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သဘောတူစာချုပ်ကို ထပ်မံဖြည့်စွက်၍ (၂၄-၆-၂၀၁၆) ရက်နေ့ တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
 • အထက်ဖော်ပြပါ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နှင့် ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားသော တတိယနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများကို ဝင်ခွင့်ပြုပြီး၊ ယင်းတို့အား မည်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်/ထွက်ပေါက်တွင်မဆို ဝင်/ထွက်ခွင့်ပြု ပါသည်။
 • (၁-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ တာချီလိတ်၊ မြဝတီ၊ ကော့သောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်းလမ်း ဝင်/ ထွက်ပေါက်များတွင် e -Visa စနစ်ဖြင့် ဝင်/ထွက်ခွင့်ပြုပါသည်။
 • နယ်စပ်ဒေသတွင် အမြဲနေထိုင်ကြသော နှစ်ဘက်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများကို နယ်စပ်ဖြတ်သန်း ခွင့် လက်မှတ်ဖြင့် ဝင်/ထွက်ခွင့်ပြုပါသည်။
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြသော နယ်စပ်ဒေသမပြင်ပမှ နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် နိုင်ငံသားပြုကတ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံသားများကို ယာယီ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်ဖြင့် ဝင်/ထွက်ခွင့်ပြုပါသည်။
 • e-Visa နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀) မှ နိုင်ငံသားများအတွက် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာနှင့် နိုင်ငံပေါင်း (၅၂) နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများအတွက် လုပ်ငန်းဗီဇာကိုလည်းကောင်း online မှတဆင့် e-Visa လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များ အပြင် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်တွင်ရှိသော မြဝတီ၊ တာချီလိတ်နှင့် ကော့သောင်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဝင်/ထွက်ပေါက်များတွင် (၁-၉-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ e-Visa ဖြင့် ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ ပါသည်။

Sorry, the comment form is closed at this time.