လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးနေရာများလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်
လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၃ ရက်
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်)

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများ အတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
– လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး         ၁၀၀ ဦး
– ကျား                  ၈၀ ဦး
– မ                      ၂၀ ဦး

၂။  ဝန်ထမ်း (၁၀၀) ဦး ရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းခံရ သူများအား (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) တွင် ကနဦး လစာ ၁၈၀၀၀၀/- ဖြင့် စတင်ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ လျှောက်ထားသူသည် –

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(ခ)   အနည်းဆုံးပညာအရည်အချင်းမှာ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။
(ဂ)   (၂၉-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက် (၂၆) နှစ် ထက်မကျော်စေရ။
(ဃ) အမျိုးသားဝန်ထမ်းအရပ် ၅ ပေ ၃ လက်မနှင့် ကိုယ်အလေး ချိန်ပေါင်(၁၀၀)ထက်မနည်းရ၊ ပေါင် (၁၄၀) ထက်မကျော်ရ။
(င)   အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအရပ် ၅ ပေ ၁ လက်မနှင့် ကိုယ်အလေး ချိန်ပေါင် (၉၀) ထက်မနည်းရ၊ ပေါင် (၁၂၀) ထက် မကျော်ရ။
(စ)   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ဒေသမရွေးသွားရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဆ)  အိမ်ထောင်မရှိသူ လူပျို/ အပျို ဖြစ်ရမည်။
(ဇ)   ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး (၅) နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်။

၄။ လျှောက်လွှာပုံစံအား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး၊ ဒုတိယပြည်နယ်မှူးရုံး (ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း))များတွင် ထုတ်ယူရ မည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်-

(က)  ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
(ခ)   ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ
(ဂ)   အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ
(ဃ)  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
(င)   အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
(စ)   အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
(ဆ)  အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် အိမ်ထောင်မရှိသူ (လူပျို/ အပျို) ဖြစ်ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်
(ဇ)   ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိတစ်ဦးဦး၏ ထောက်ခံချက်
(ဈ)   ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းရဲစခန်းထောက်ခံချက်

၅။ အစိုးရဌာနများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်မပြုပါ။
၆။ လျှောက်လွှာများကို (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/  ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး၊ ဒုတိယ ပြည်နယ်မှူးရုံး (ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း))များတွင် လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။

၇။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဖြေအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် ဖြေဆိုရမည်။  ရေးဖြေ အောင်မြင်ပါက ကွန်ပျူတာနှင့် လူတွေ့ နှုတ်ဖြေအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၄၈)တွင် ဖြေဆိုရမည်။ ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၈)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၊ဒုတိယပြည်နယ်မှူးရုံး (ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း))များတွင်ကြေငြာပေးပါမည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ Website www.mip.gov.mm တွင်ဖော်ပြ ထားပါမည်။

၈။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး၊ ဒုတိယ ပြည်နယ်မှူးရုံး (ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်  (မြောက်ပိုင်း)) များသို့ဖြစ်စေ၊ ရုံးအမှတ် (၄၈)၊ နေပြည်တော်သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၁၂၇၉၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၀၂၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၁၃ များသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Sorry, the comment form is closed at this time.