လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အစောင့် – ၁၅၀ ဦး (အမျိုးသား)
ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်ဖတ်ရှု့ပါ

Sorry, the comment form is closed at this time.