အလုပ်သမား၊ လူ၀င်မှု့ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာနမှ ခေါ်ယူသောရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံများ

အလုပ်သမား၊ လူ၀င်မှု့ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာနမှ ခေါ်ယူသောရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံများယာဉ်မောင်းလျှောက်လွှာပုံစံ
Driver-5
အမှုတွဲထိန်းလျှောက်လွှာပုံစံ
Case Keeper
လက်ထောက်လဝကမှူး/အငယ်တန်းစာရေး/ဒုလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး လျှောက်လွှာပုံစံ
JIA, LD, LACO
အစောင့်/ရုံးအကူလျှောက်လွှာပုံစံ
Office Staff

Sorry, the comment form is closed at this time.