မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများအား အများပြည်သူသိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးထုတ်ပြန်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများအား အများပြည်သူသိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးထုတ်ပြန်။

နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၁ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများအား အများပြည်သူများ သိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများမှာ နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ (၁၀)နှစ်အတွင်း အခြေချနေထိုင်ခွင့်မရှိသော ဗီဇာ တစ်မျိုးမျိုးကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၃)နှစ်အောက်မနည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်/ထွက် သွားလာနေထိုင်လျက်ရှိသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်/ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင် နိုင်ငံခြားသား များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထားသည့် အိမ်ထောင်သက်အနည်းဆုံး(၂)နှစ်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေ ထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် နေ့မတိုင်မီ(၁၀)နှစ်အတွင်း အခြေချ နေထိုင်ခွင့် မရှိသော ဗီဇာတစ်မျိုးမျိုးကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၂)နှစ်အောက်မနည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်/ထွက်သွားလာ နေထိုင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံခြားသားဇနီး (သို့မဟုတ်) ခင်ပွန်း၊ အဆိုပါ နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူ တစ်ပါတည်း လိုက်ပါနေထိုင်လိုသော ယင်းတို့၏ တရားဝင် ဇနီး/ ခင်ပွန်းနှင့် ယင်းတို့က မွေးဖွားသော/ တရားဝင် မွေးစားသော အသက် (၁၈) နှစ်အောက် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် နိုင်ငံခြားသား သား/သမီးများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ နိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်အား ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရှိ မြန်မာသံရုံး/ ကောင်စစ်ဝန် ချုပ်ရုံး/ အဖွဲ့ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၇လမ်း၊ အမှတ်(၁၁၁/၁၁၃)ရှိ နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဌာနစိတ်တွင်လည်းကောင်း လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့် ကနဦးလျှောက်ထားခြင်းအတွက် အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခငွေ (ပြန်လည်ထုတ်ယူ၍မရ) အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀၀)ကို ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး တစ်ပါတည်း ပူးတွဲလျှောက်ထားသည့် မိသားစုဝင်အတွက် အခငွေထပ်မံပေးဆောင်ရန် မလိုကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ လူတွေ့အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် အကြောင်းကြားပါက နေပြည်တော်ရှိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် လာရောက်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီ မှ ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိလျှင် အကြောင်းကြားသည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း သတ်မှတ်စာရွက် စာတမ်းများနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့် ဌာနစိတ်တွင် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၁၀၀၀)၊ မြန်မာ နိုင်ငံသားဟောင်းတစ်ဦးအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၅၀၀)၊ အသက်(၇)နှစ် မှ (၁၈)နှစ်အထိ တရားဝင်သားသမီး တစ်ဦးစီအတွက် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀)၊ အသက်(၇)နှစ်အောက် ကလေး(အခမဲ့)ဖြင့် သတ်မှတ်အခကြေးငွေပေး၍ လျှောက်ထားသူ အပါအဝင် တစ်ပါတည်းလျှောက်ထားသူ မိသားစုဝင်များကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ယူခြင်းကို သတ်မှတ်ရက် (၆၀)အတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ထိုနေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၁၂၀)အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီသို့ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကနဦး(၅)နှစ် နေထိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး (၅)နှစ် အတွင်း(၁)နှစ်လျှင်(၁)ကြိမ် သက်တမ်းပြန်လည်အတည်ပြုရမည်။ သက်တမ်းမပြည့်မီ ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသားအမြဲ နေထိုင်ခွင့်ဌာနစိတ်တွင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး (၅)နှစ်ပြည့်ပါက ထပ်မံ၍ (၁)ကြိမ် လျှင် (၅)နှစ်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လျှောက်ထားစဉ်က ဖော်ပြပါရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေရပ်လိပ်စာပါမြို့နယ်ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတွင် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းထုတ်ယူရန် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရယူရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးခြင်း၊ ယခင်အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲ/ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့် ဌာနစိတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများတွင် လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရှိ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၈)၊ နေပြည်တော် (ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၁၅၀၀၊ ၀၆၇-၄၃၁၅၁၅) တို့သို့လည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် www.mip.gov.mm တို့တွင်လည်းကောင်း မေးမြန်းဆက်သွယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။

Sorry, the comment form is closed at this time.