default-imageနေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ခွင့်ပြုခြင်း ပြည်ဝင်ဗီဇာ (၁၂) မျိုးအနက် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ၊ စာနယ်ဇင်း/မီဒီယာဗီဇာ၊ ဖြတ်သန်းဗီဇာနှင့် အလုပ်ရုံ/ဆွေးနွေးပွဲ/ အစည်းအဝေးဗီဇာတို့မှလွဲ၍ အခြားဗီဇာ များအားလုံးသည် နေခွင့်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ ကနဦးလျှောက်ထားရပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနသို့ ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ရပါသည်။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုပါက နေခွင့်ကာလ (၁) နှစ် အထိ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

နေခွင့်၊ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးမြင့်ခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည့် အခနှုန်းထားများ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ နေခွင့်၊ ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်… Read More >>
default-imageမြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော နိုင်ငံများ   No. Country Diplomatic/ Official Passport Holders Duration of Stay Ordinary Passport Holders Duration of Stay 1 Brunei ✔ 14 days ✔  14 days 2 Cambodia ✔ 30 days ✔  14 days 3 Indonesia ✔ 14 days ✔  14 days 4 Lao ✔ 30 days… Read More >>
default-imageပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ) စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး ၁ သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင် သည့်ကာလ အခမဲ့ ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့်… Read More >>
default-imageမြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသော ပြည်ဝင်ဗီဇာ စနစ်သစ် (၁၂) မျိုးအား နိုင်ငံခြားသားများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်း သတ်မှတ် ချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်  ထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁ ) ရက်နေ့တွင် စတင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည့် ဗီဇာကြေးနှင့်နေခွင့်ကာလ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည့် ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ၁။ သံတမန်/ သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ
(Gratis Diplomatic/ Official Courtesy Visa) – ဗီဇာကြေး – အခမဲ့
– နေခွင့်ကာလ- တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်… Read More >>
default-imageThe Permanent Residence of a Foreigner Rules The Ministry of Immigration and Population hereby issues the following rules in exercising the power conferred under Section 16 of the Myanmar Immigration (Emergency Provisions) Act, 1947. Click here to download Foreigner Application Form for Permanent Residence Foreigner Application form for Permanent Residence… Read More >>
default-imageနိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လက်တလောပြဌာန်းချက်များ) အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဥပဒေအသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင်ရယူပါRead More >>
default-imageRegarding Foreigners and Tourist travelling in the Country, Restricted Areas are as follow: Kachin State Permitted in downtown but required permission in remote areas Putao Township Machanbaw Township Mansi Township Momauk Township Waingmaw Township Areas needed permission Naungmoon Township Khaunglanphoo Township Sumprabum Township Phakant Township Tanaing Township Ingyanyan Township Chiphwe… Read More >>
default-imageTHE BURMA IMMIGRATION EMERGENCY PROVISIONS ACT, 1947 ===================================================================================
3(1)    No foreigner shall enter the Union of Burma without an immigration permit issued by the Controller or by any Official authorized to issue such permits or a valid passport duly visaed or endorsed by or on behalf of the President: 4(2)    … Read More >>
default-imageနိုင်ငံခြားသားများနှင့် သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင်‌့ သိရှိရမည့် ဥပဒေများ ============================================================================
(၁၉၄၇)ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လတ်တလောပြဌာန်းချက်များ အက်ဥပဒေ ဥပဒေပုဒ်မ။    ၃(၁)    ကြီးကြပ်ရေးဝန်က ထုတ်ပေးသည့် သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ ထုတ်ပေးရန် အာဏာရအရာရှိ တစ်ဦးဦးက ထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်းဝင်ရောက် နေထိုင်ခွင်‌့ လက်မှတ်မပါဘဲနှင်‌့ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတအစား ဖြစ်စေ၊ နည်းလမ်းတကျ ပြည်ဝင်ခွင်‌့ ပြုထားသောခိုင်လုံသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပါဘဲနှင်‌့သော် လည်းကောင်း၊ မည်သည့် နိုင်ငံခြားသားမျှ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင်းသို့ မဝင်စေရ။ ဥပဒေပုဒ်မ။    ၄(၂)    အဆိုပါစည်းကမ်းချက်အားလုံးသည် ထိုအခွင်‌့လက်မှတ် သို့တည်းမဟုတ် ဗီဇာရသူအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်ပြုထားသော သို့တည်းမဟုတ်… Read More >>
default-imageအလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ Online Visa/ e-Visa စနစ်အား တိုးမြှင့်အသုံးပြုသွားရန်အတွက် လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ခေါ်ယူရာတွင် လူတွေ့အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုခံယူကြရမည်သူများ၏ အမည်စာရင်းအား ရွှေတံခါးမှူး Facebook Page တွင်ဖော်ပြပေးထားပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည် …… Read More >>